ข่าวสารบทความ

บ.จ.ก. ถาวรสแตนเลส 1999

สาระน่ารู้ประตูรีโมท


ประตูรั้วอัจฉริยะอย่างประตูรีโมทบานเลื่อนนั้นมีน่าที่ในการทำงานด้านการ เปิด-ปิด ประตูโดยการเลื่อนที่มีการขนานกับพื้นของประตูรั้ว ซึ้งจะพบเห็นได้ว่าประตูรีโมทจะมีหลากหลายรูปแบบ และแต่ละรูปแบบของประตูรีโมทนั้น จำเป็นต้องมีมอเตอร์ที่ช่วยในการขัดเคลื่อนของประตู จะมีทั้งมอเตอร์ที่ใช้ไฟฟ้า

Read more